Stadgar och lagar

//Stadgar och lagar
Stadgar och lagar 2018-11-21T18:27:26+02:00

Stadgar

Föreningens stadgar är antagna vid årsstämma 2015-12-18.

Föreningens nu gällande stadgar finns på länken: Stadgar BRF Ektorpshöjden 151218

Vid extra föreningsstämma togs ett första beslut om stadgeändring. Ett andra beslut fattades vid ordinarie föreningsstämma 26 oktober 2015. Så fort de nya stadgarna är registrerade hos PRV kommer de nya stadgarna börja gälla.

Lagar

Bostadsrättslagen

Lagen om ekonomiska föreningar

Jordbalken