Årsstämma

//Årsstämma
Årsstämma 2020-12-25T15:34:49+02:00

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i bostadsrättsföreningen.

Årsstämma

Föreningens räkenskapsår är 1 juli – 30 juni.

Årsstämma hålls normalt i oktober eller november månad.

 

Fråga ställd inför årsmötet med svar

Jag önskar ett förtydligande om under vilka poster som jag kan se att detta nya förvaltningsavtal är 600 000kr billigare.

Conny Hagberg

Spjutgatan 12

Lgh: 32

 

Hej och tack för ditt brev.

 

När ca. 1 år av våra avtal med Riksbyggen och FF-fastighetsservice återstod började styrelsen det omfattande arbetet med att  genomföra en ny upphandling av föreningens förvaltning.

Av anbuden som lämnades framkom att HSB-östra var ca. 600.000 kr billigare jämfört med anbudet från Riksbyggen.

Hade vi valt anbudet från Riksbyggen hade vi fått betala 600.000 mer jämfört med det vi betalar till HSB för samma tjänster. Kostnaden jämförs mellan anbuden och inte med vad vi har betalat för förvaltningen tidigare år.

600.000 kr är kostnaden för första året med det nya avtalet och det sker en uppräkning varje år. Det betyder att det handlar om stora pengar under avtalstiden för vår förening.

Vi har tecknat ett avtal på 3 år med HSB med möjlighet att förlänga i ytterligare två år. Därefter sker en ny upphandling.

Att vår förvaltning är 600.000 kr billigare jämfört med att vi valt anbudet från Riksbyggen framgår alltså inte av årsredovisningen utan av de anbud som anbudsgivarna lämnat. Vi har dessutom ett brutet budgetår och årsredovisningen avser det senaste budgetåret som stäcker sig från 2019-07-01 till 2020-06-30.

Skiftet av förvaltare från Riksbyggen och FF-fastighetsservice till HSB-östra skedde vid årsskiftet 2019 – 2020.

Bl.a. arbetet med upphandling av föreningens tjänster har inneburit att vi kunnat betala av ca. 30 miljoner på föreningens lån och även kunnat genomföra en rad förbättringsåtgärder inom föreningen utan att månadsavgiften har behövt höjas. Det är nu 7 år sedan månadsavgiften höjdes senast

 

Med vänlig hälsning

 

Styrelsen Brf Ektorpshöjden