Årsstämma och årsredovisning

//Årsstämma och årsredovisning
Årsstämma och årsredovisning 2022-02-14T08:51:49+02:00

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i bostadsrättsföreningen.

Årsstämma

Föreningens räkenskapsår är 1 juli – 30 juni.

Årsstämma hålls normalt i oktober eller november månad.

 

Årsredovisning

Årsredovisning 2020-2021