Årsstämma

//Årsstämma
Årsstämma 2021-10-13T04:02:33+02:00

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i bostadsrättsföreningen.

Årsstämma

Föreningens räkenskapsår är 1 juli – 30 juni.

Årsstämma hålls normalt i oktober eller november månad.