El

El 2021-12-17T11:04:49+02:00

Den rörliga elkostnaden debiteras via månadsavgiften, dock kommer debiteringen av el ske 3 månader i efterskott. Kostnaden för abonnemanget kommer vi gemensamt i föreningen betala.