El

El 2021-10-13T03:34:13+02:00

IMD innebär förenklat att man kopplar in en ny elmätare per fastighet före varje lägenhets elmätare. Varje lägenhetsinnehavare har i dag ett eget abonnemang med en fast avgift. Genom att föreningen tecknar avtal för varje fastighet så kan vi minska antalet abonnemang. Vi kan även påverka kostnaden för den el som var och en
förbrukar då vi köper elen gemensamt.

I samband med detta byts varje lägenhets elmätare ut (elmätare som sitter i elcentralen i varje fastighet) så att mätdata kan samlas in och levereras till Riksbyggen. När mätaren byts ut kommer avtalet med E-on och den nuvarande elleverantören att sägas upp och kostnaden för distribution och för brukning fram till mätarbytet att debiteras den som i dag står för avtalet.

I fortsättningen kommer den rörliga elkostnaden att debiteras via månadsavgiften. Dock kommer debiteringen av el ske 3 månader i efterskott. Kostnaden för abonnemanget kommer vi gemensamt i föreningen betala.