Brandskydd

/Brandskydd
Brandskydd 2021-10-13T04:13:49+02:00

Brf Ektorpshöjden

Norrköping 2018-06-11

 

Brf Ektorpshöjden genomför fortlöpande ett systematisk brandskyddsarbete.

 

Syftet är att vidta åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Dokumentation finns och vi genomför rondering av lägenhetsbyggnader och garage ca 4 gånger per år.

 Specifika regler rörande brandskydd

 

Övergripande

  • Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen inomhus.
  • Inget brännbart eller skrymmande material får lämnas i gemensamma utrymmen.
  • Fyrverkerier får inte avfyras inom föreningens område
  • Regelbundna kontroller genomförs i alla utrymmen.

Regler för trapphus och våningsplan

 Trapphusen är utrymningsvägar för de boende och angreppsväg för Räddningstjänsten, inga lösa föremål får förvaras i trapphus och på våningsplan.

Att hålla trapphusen fria från lösa föremålminskar även risken för anlagda bränder.

 

Regler för garage och andra gemensamma utrymmen

  • Inga brandfarliga varor/ ämnen får förvaras i lägenhetsförråd.
  • Inga brandfarliga varor/ ämnen får förvaras i cykel och barnvagnsrum.
  • Inget material får förvaras i förrådsgångar.

Mindre mängder, ca 5 liter, brandfarlig vätska förvarat oåtkomligt för obehöriga (t.ex. i fast förankrat plåtskåp). Extra bensin får endast förvaras i reservdunk i fordonet. Brandfarliga gaser såsom gasol, acetylen och etanol får inte förvaras i gemensamhetsgarage.

 

Grillning, öppen eld

  • Grillning med öppen eld på balkonger är inte tillåten.
  • På gården finns kol-grillar som du kan använda.

 

Brandskyddsansvarig: Josefin Karlsson