Skyddsrum

/Skyddsrum
Skyddsrum 2022-03-21T04:33:19+02:00
Det finns skyddsrum i flera av föreningens hus. De finns i bottenplan och har förstärkta väggar, tak och dörrar. Var skyddsrummen finns framgår av informationen på MSB:s hemsida. Se länk nedan.

 

 

Som framgår av informationen på MSB:s hemsida ska skyddsrummen kunna iordningsställas inom max 2 dygn. Som också framgår av informationen på MSB:s sida så är det fastighetsägaren (Dvs. alla bostadsrättshavare i föreningen) och de skyddssökande som ska hjälpas åt att tömma och iordningställa skyddsrummen om det skulle bli aktuellt. Se länk nedan.

 

 

Information om höjd beredskap och om skyddsrummen ska iordningsställas får du genom radio och TV.