Störning

//Störning
Störning 2021-10-13T03:58:48+02:00

En bostadsrättshavare ska iaktta ett allmänt gott uppförande. Bostadsrättshavaren är skyldig att se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras boendemiljö att de inte skäligen kan tålas. Du ska även i övrigt vid din användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet ordning och skick inom huset. Detta innebär bland annat att Du inte får utsätta dina grannar för störningar. Du måste naturligtvis också se till att de som bor eller är på besök hos dig inte stör. Avvikelser från gott uppförande, t ex ofta förekommande bråk, skrik eller hög musik, utgör störningar.

De ordningsregler som finns för Bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden är att störande ljud inte får förekomma i lägenheterna/lokalerna mellan klockan 22:00-07:00 måndag – söndag. Även övrig tid skall hänsyn visas till sina grannar.

Om störningarna inte upphör kan föreningen säga upp Dig till avflyttning. Godtar Du inte uppsägningen kan föreningen vända sig till tingsrätten för en rättslig prövning. Denna kan resultera i att lägenheten förverkas och tvångsförsäljs.

Rapportera in störning, länk finns nedan:

Rapportera in störning av medlem