Om föreningen

/Om föreningen
Om föreningen 2022-09-12T13:45:30+02:00

VÄLKOMMEN TILL BRF EKTORPSHÖJDEN

Välkommen till föreningen! Vi hoppas att ni ska trivas i er nya bostad och med oss som redan bor här. Här följer lite information som kan vara bra att ha när man är nyinflyttad!

Föreningen

Bostäderna är uppförda under åren 1965-1968 och består av 392 lägenheter (2-5 rum) grupperade i 3 gårdar och ett radhus, 194 parkeringsplatser, 52 carport samt 178 garage. Den miljöinventerig som genomfördes 2005 visar att vi har en miljö som är en av de bästa bland de som inventerats. Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Folksam.

Gemensamt ansvar

Att bo i en bostadsrättsförening innebär att vi tillsammans arbetar för att få en trivsam boendemiljö.

Som medlem kan du själv medverka i föreningens arbete genom att lämna tips och förslag på förbättringar till vår styrelse. Förslag kan lämnas i den blå brevlådan på Spjutgatan 16.

Boende

Vi satsar på miljön genom att värma våra lägenheter via fjärrvärme och vi källsorterar allt avfall. I våra miljöhus kan du källsortera alla fraktioner förutom grovsopor vilket lämnas vid returstationer som finns placerade inom kommunen.

Den boende har ansvar för sin bostadsrätt. Man ansvarar bl.a. för ytskiktet i badrum och andra våtutrymmen. De moderna vattenlås som monterades i samband med stamrenoveringen kräver tätare rengöring/rensning jämfört med de gamla för att stopp inte ska uppstå. Rensning/rengöring av vattenlåsen ska utföras av den boende. Vatten får ej tränga ned genom väggar och golv till grannen så kolla därför extra noga efter vattenläckage, även i kök och under diskbänk

Föreningen har tecknat fastighetsförsäkring, inkluderande skadedjur. Anmäl genast förekomst av skadedjur till Anticimex. Föreningen har självrisk vid varje skadetillfälle. Fastighetsförsäkringen som är tecknad av föreningen gäller inte skador på lösöre, för lösöre måste bostadsrättsinnehavaren själv teckna hemförsäkring. Observera att bostadsrätts­tillägget är tecknat kollektivt av föreningen.

Reparation av lägenhet får utföras av fackkunnig person. För ytterligare information om ombyggnad, se föreningens stadgar samt bostadsrättslagen.

Lägenheterna har 230 volts systemspänning. Föreningen tillämpar kollektiv upphandling av el med individuell mätning av elförbrukning för varje bostadsrätts­lägenhet. Varje bostadsrättslägenhet betalar den rörliga avgiften för el medan vi tillsammans i föreningen betalar de fasta kostnaderna.

I lägenheterna finns kabel-tv via föreningens nät.

Det finns möjligheter att ansluta sig till Telenor via ComHem och Bredbandsbolaget som båda erbjuder IP-telefoni och digital-TV. Kontakta Tele2 eller Telenor för mera information.  

Fönstrens gångjärn och glidskenor bör smörjas varje år med fett eller olja för att man lättare skall kunna vänd fönstren när man skall rengöra utsidans glas samt säkerställa framtida funktion. Detta klaras av den boende liksom att rengöra inkommande friskluftsventilationen högst upp i varje fönster. Utbyte av filter i ventilationsöppningarna ska ombesörjas av den boende.

Ventilen skall alltid vara öppen för att säkra värme och luftventilation i ett komfortabelt boende.

Rökförbud råder i gemensamma lokaler inomhus. Visa hänsyn till dina grannar vad gäller rökning på balkonger etc. Fimpar placeras i askat.

I den medföljande broschyren behandlas förtydligande av vissa av föreningens stadgar. Du kan läsa vilka rättigheter och skyldigheter Du har. Broschyren skall finnas i och följa lägenheten men skulle den saknas kan du kontakta styrelsen för att få en ny.

Värt att veta

Ytterdörren till lägenheten är en säkerhetsdörr av högsta klass, vilket kan ge rabatt på hemförsäkringen. Tala med ditt försäkringsbolag.

Det finns ingen huvudnyckel till låset som sitter i lägenhetens ytterdörr. Låsen har nyckelserviceläge som ger fastighetsskötarna tillträde till lägenheten under förutsättning att lägenhetsinnehavaren låser dörren och vrider nyckeln till ”10 i 12” och tar ur nyckeln i det läget.

Varje lägenhetsinnehavare är skyldig att lämna rätt antal nycklar till ny bostadsrättsinnehavare. Hur många nycklar som är gjorda till varje lägenhet finns dokumenterat.

Det finns sex tvättstugor inom föreningen varav en som ligger på Trestegsgatan 117 är utrustad med en grovtvättmaskin för mattor. Tvättning av mattor är förbjuden i övriga tvättmaskiner. Bokningstavla samt information finns på anslagstavlan i tvättstugan. Efter avslutat tvättpass SKALL ALLTID maskinerna och lokalen rengöras. Andra skall inte behöva göra rent efter dig. Tvättstugan är öppen kl.07:00 – 21:00 vardagar och12.00 till 21.00 på söndagar. På övriga helgdagar ska tvättstugan inte användas.

Ventilationsdon (kök, våtrum, toalett) får inte tas bort och inställningar av dessa får inte ändras.

Borttagning av värmeelement får inte göras då detta kan påverka hela värmesystemet i fastigheten.

En brandvarnare har levererats till varje lägenhet och ska följa lägenheten vid överlåtelse.

Styrelsen går regelbundet brandsyn i allmänna utrymmen såsom trapphus, källargångar, garage etc. Kan vi inte spåra vem som placerat saker i gemensamma utrymmen bortforslas sakerna och återfås mot beskrivning och avgift.

Parkeringsplats, garage och carport kan hyras enligt turordningslista som finns hos HSB. Till varje bostadsrätt får hyras max 1 garage och 1 parkeringsplats (med parkeringsplats avses även carport),

Föreningen har avtal med AIMOPARK om parkeringsövervakning. Det är tillåtet att åka in på område och lasta av/på, men inte parkera fordonet mer än 6 minuter. Detta gäller även entreprenörer som behöver köra in på gården.

I garage får förvaras 4 st däck, produkter för underhåll av fordonet, mindre mängder, ca 5 liter, brandfarlig vätska som ska förvaras oåtkomligt för obehöriga (t.ex. i fast förankrat plåtskåp). Extra bensin får endast förvaras i reservdunk i fordonet. Brandfarliga gaser såsom gasol och acetylen får inte förvaras i gemensamhetsgarage.

Cyklar placeras i cykelställ eller i cykelförråd. Cyklar får inte förvaras i trappuppgångar eller i entréer.

Föreningen har avtal med HSB östra som ombesörjer fastighetsskötsel inklusive trappstädning och städning av allmänna utrymmen.

Föreningen hyr in en container för grovsopor två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Övrig tid hänvisar vi till kommunens återvinningsstationer.

Om bostadsrätten pantsätts utgår en pantsättningsavgift. Föreningen har skyldighet att underrätta panthavaren om bostadsrättshavaren dröjer med betalning av månadsavgiften mer än två veckor från förfallodagen.

Felanmälan

HSB

Föreningen har egen hemsida https://www.brfektorpshojden.se/ med ytterligare information.

 

Är det något annat du undrar över är du välkommen att kontakta styrelsen.

 

Med vänliga bostadsrättshälsningar

Styrelsen för Brf Ektorpshöjden.