Aktuella projekt

/Aktuella projekt
Aktuella projekt 2020-11-03T19:46:58+02:00

Planerade arbeten verksamhetsåret 2020/2021

  • Byta ut värmesystemet mot tvårörs-system, 2022. Ändringen från 2021 beror bl.a. på den pågående epidemin och att kompetens i styrelsen inte kunnat ersättas efter att styrelsen tvingats avgå
  • Trappmålning under, 2022
  • Kompletterande asfaltsarbeten, 2020
  • En plan håller på att tas fram för föryngringsbeskärning av buskar och häckar i föreningens ytterområde.
  • Häckarna utanför marklägenheterna kommer att tas bort och ersättas med tuja smaragd.

 

Förbättringar

Blåa gården, gula gården och röda gården 

 

Miljöhus

Förarbete av miljöhus pågår.

 

Asfaltering

Förbättring av asfaltsytor

 

Ombyggnad infart blåa gården

Infarten för bilar till blåa gården kommer att byggas om bl.a. pga. framkomlighetsproblem för räddningstjänst.

 

Trädfällning samt beskärning av träd

Trädfällning av träd som står för nära fastigheter eller garage samt träd som är sjuka. Stubbar kommer fräsas bort, rötter kommer att tas bort.

Byte samt komplettering av elstolpar på parkeringsplatser

Förfrågningsunderlag är utskickat på byte samt komplettering till de platser som idag saknar elstolpar till parkeringsplatser. Stolparna kommer även att flyttas till ”rätt” plats efter breddningen av parkeringsrutor som utförts tidigare