Parkering

//Parkering
Parkering 2022-06-30T13:33:25+02:00

Parkeringsplatser

Föreningen har 175 st garage, 194 P-platser
samt 52 st Carport-platser. Till dessa platser tillämpas kösystem.

Kösystemet kan du läsa om längst ner på sidan.

Anmäl ditt intresse till HSB – Annika Nordström, som har hand om uthyrningen.
Tel nr : 010-4425642

Epost: vicevard.ostra@hsb.se

Bruksanvisning för de nya motorvärmaruttagen finns här

Bruksanvisning motorvärmaruttag

garage

 

Hyra garage:
300 kr kr/månad

 

 

 

I garaget finns en fläkt som är termostatstyrd som INTE får röras!

 

I garaget får man förvara:

  • Ett motordrivet fordon
  • 4 stycken däck
  • Produkter för underhåll av fordonet
  • Mindre mängder , ca 5 liter, brandfarlig vätska förvarat oåtkomligt för obehöriga (t.ex. i fast förankrat plåtskåp). Extra bensin får endast förvaras i reservdunk i fordonet. Brandfarliga gaser såsom gasol, acetylen och entanol får inte förvaras i gemensamhetsgarage.

Om ovanstående inte är uppfyllt vid brandsyn uppmanas innehavaren av garaget att åtgärda brister inom 15 dagar.
Om bristerna inte är åtgärdade efter detta sägs kontraktet upp med omedelbar verkan.

carport

 

 

Hyra carport med elstolpe: 255 kr/månad

 

 

 

parkering_elstolpe

 

Hyra parkeringsplats med elstolpe: 175 kr/månad

OBS! MOTORVÄRMARUTTAGEN ÄR EJ AVSEDDA FÖR LADDNING AV FORDON OBS!

 

 

 

 

Turordningssystem för uthyrning av P-platser/carport/garage i Brf. Ektorpshöjden Norrköping 2017-02-13.

 

Utgångspunkter:

 

  • Alla som bor/flyttar in i föreningen och önskar p-plats ska, så långt möjligt tillhandahållas, i vart fall en plats.

 

  • Till varje lägenhet i föreningen får uthyras 1 garage och 1 parkeringsplats. Alternativt 2 parkeringsplatser.

 

  • Carport räknas som parkeringsplats.

 

  • Boende/nyinflyttad som inte accepterar erbjuden plats förlorar sin plats i kön och får finna sig i att söka på nytt och att det kommer att ta betydligt längre tid att erhålla plats om viss specifik plats eller inom visst område önskas.

 

  • Boendeparkering tillämpas på Spjutgatan och Trestegsgatan. Ansökan om tillstånd görs till kommunen( område Ektorp), se länk:

 

Ansökan om boendeparkering (Norrköpings kommun, trafikkontoret).

  • Föreningen har inte några besöksparkeringar.