Avfallshantering

//Avfallshantering
Avfallshantering 2017-12-01T22:54:18+02:00

avfallstunnor

Behållare för brännbart avfall samt behållare för matavfall finns i anslutning till entréerna.

Container för tidningar finns på parkeringen Trestegsgatan.

 

Container för brännbart grovt avfall anordnas höst och vår. Anslag om detta anslås i god tid.

För övrigt avfall hänvisas till kommunens återvinningsstationer och returpunkter. Se Norrköpings kommunenshemsida för ytterligare information, länk: http://www.norrkopingvattenavfall.se/hushall/avfallslamning/