Avfallshantering

//Avfallshantering
Avfallshantering 2020-02-11T08:33:44+02:00

Vi har tre miljöhus med olika fraktioner.

 

 

För övrigt avfall hänvisas till kommunens återvinningsstationer och returpunkter. Se Norrköpings kommunenshemsida för ytterligare information, länk: http://www.norrkopingvattenavfall.se/hushall/avfallslamning/