Underhåll

//Underhåll
Underhåll 2015-10-05T18:04:52+02:00

Föreningens underhållsplan visar på ett underhållsbehov på
7484 000 kr för de 3 kommande verksamhetsåren.

Föreningen har genomfört stambyte 2012-2013.

Planerade större underhållsinsatser 2015/2016

Byte av belysning i gemensamma utrymmen samt utomhus till LED.

Utförda större underhållsinsatser 2014/2015

Fasadtvätt

Mark och plantering samt inköp av lekutrustning

Utökning av antalet parkeringsplatser