Underhåll

//Underhåll
Underhåll 2021-10-13T04:01:55+02:00

Föreningen har genomfört stambyte 2012-2013.

Planerade större underhållsinsatser 2015/2016

Byte av belysning i gemensamma utrymmen samt utomhus till LED.

Utförda större underhållsinsatser 2014/2015

Fasadtvätt

Mark och plantering samt inköp av lekutrustning

Utökning av antalet parkeringsplatser