Ansökan om tillfälligt parkeringstillstånd

//Ansökan om tillfälligt parkeringstillstånd
Ansökan om tillfälligt parkeringstillstånd 2017-01-16T16:47:35+02:00

Här kan du ansöka om tillfälligt parkeringstillstånd vid flytt etc. Tillståndet är giltigt i max 2 timmar och ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast 5 vardagar innan aktuellt datum.
Parkering sker på anvisad plats och framkomlighet får ej hindras för andra fordon såsom räddningstjänst, polis och ambulans. En kopia på ansökan skickas till entreprenören som sköter parkeringsövervakningen i området. Vid parkering utanför körbana tas en avgift ut för att återställa markyta (lägst 1/2 prisbasbelopp). Efter 2 timmar sker parkering på gatan.

Ansökan gäller även entreprenörer som medlemmar anlitar. Entreprenörer som föreningen anlitar skall ha tillfälligt parkeringstillstånd men dessa kan ha längre giltighetstid.

[contact-form-7 404 "Hittades inte"]