Information till boende i BRF Ektorpshöjden

//Information till boende i BRF Ektorpshöjden

Information till boende i BRF Ektorpshöjden

BRF Ektorpshöjden

 

Det har varit svårt att komma i kontakt med vår ”förvaltare” på HSB Annika Nordström. För att det ska bli lättare att komma i kontakt med Annika så har vi infört telefontid.

Ni kan nå Annika vardagar mellan kl. 10.00 – 12.00.

Telefon 010 – 442 56 42.

Ni kan även kontakta Annika via e-post annika.nordstrom@hsb.se.

Felanmälan kan göras dygnet runt via kundportalen www.hsb.se/ostra

Under kontorstid även på telefon 010-442 56 00

Vid akuta fel som innebär fara för fastighet eller person utanför ordinarie arbetstid, kvällar och helgdagar journummer: 010-470 50 64

Rastning av hundar, katter och andra husdjur på gårdar och i sandlådor är inte tillåtet.

Rökning på gårdarna är inte tillåtet och inte heller att slänga fimpar, snuspåsar och skräp. Visa respekt för de regler som gäller inom föreningens område.

Parkering på gårdarna är tillåtet i max 15 min. Undantag gäller för pågående lastning och lossning. Det är inte tillåtet att köra på eller att parkera på gräsmattorna.

Gång- och cykelvägar där bilkörning inte ska ske kommer att förses med hinder.

Ordning och sortering av avfall i miljörummen måste bli bättre.  Pappersförpackningar ska vikas ihop innan de placeras i återvinningskärlen. Tomma sprayburkar ska sorteras som metall. Avfall som inte omnämns på skyltarna i miljöhusen ska lämnas på returpunkten. Wellpapp och emballage ska lämnas på returpunkten. Nya lås som öppnas med taggar kommer att installeras bl.a. för att avfall ska lämnas i det soprum som tilldelats för respektive huskropp.

Styrelsen har konstaterat att den städning som ska utföras av de som använder tvättstugorna inte sköts och vi vill uppmana alla som använder tvättstugorna att städa efter sig. Detta gäller främst tvättstugorna med 4 tvättmaskiner.  Kom överens med den som har samma tvättpass om vem som städar vad. Vad som ska göras framgår av anslag i tvättstugorna.  Även golvet bakom tvättmaskinerna ska städas.

Från en boende i marklägenhet har framförts önskemål om inglasning av uteplats. En enkät­undersökning har genomförts och färre än hälften av de boende i marklägenhet som saknar inglasning var intresserad av att få sin uteplats inglasad. Styrelsen har därför beslutat att inte glasa in de uteplatser som saknar inglasning.

Endast elgrillar får användas på marklägenheternas uteplatser och på balkonger. Kolgrillning kan ske på de särskilt iordningsställda platserna på gårdarna.

Av utrymningsskäl är viktigt att hålla trapphus rent från sådant som är brännbart eller hindrar framkomligheten.

Enkätundersökningen angående laddstolpar visade på ett svalt intresse. Styrelsen har för avsikt att anordna några laddplatser inom föreningens område.

Styrelsen inväntar tillstånd för att få påbörja ombyggnaden av lokalen vid Trestegsgatan 83 till övernattningslägenhet för besökare till bostadsrättshavare i föreningen.

Styrelsen har tagit fram underlag för att börja handla upp ombyggnad av värmesystemet till tvårörssystem.

Informationsmöten om de regler som gäller i föreningen hålls med alla som köper bostadsrätt i föreningen innan de antas som medlemmar.

Som bostadsrättshavare har man både rättigheter och skyldigheter. Läs mer om detta på föreningens hemsida. www.brfektorpshojden.se

Så här inför jul vill styrelsen uppmana alla att inte lämna levande ljus obevakade.

 

Så vill vi i styrelsen passa på att önska alla i föreningen

 

God Jul och Gott nytt år!

 

            

By | 2021-11-25T05:18:00+02:00 november 25th, 2021|Okategoriserade|Kommentarer inaktiverade för Information till boende i BRF Ektorpshöjden

About the Author: