Fråga från medlem inför årstämman

//Fråga från medlem inför årstämman