Förslag till ändring av våra stadgar

//Förslag till ändring av våra stadgar

Förslag till ändring av våra stadgar

Förslag till ändring av våra stadgar 2019-10-17

 

Allmänt

 

Riksbyggens logga har tagits bort. Ersätts med Ektorpshöjdens.

Stadgar Riksbyggen Bostadsrättsförening Ektorpshöjden ändras till Stadgar Bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden.

”Att stadgarna har godkänts av Riksbyggen. Stockholm den och Riksbyggen ekonomisk förening” har tagits bort.

Ändringar i paragrafer.

 

1 § Föreningens firma är Riksbyggen Bostadsrättsförening Ektorpshöjden ändrat till: Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ektorpshöjden.

 

Näst sista stycket. Tagit bort första delen i meningen: Föreningen ska i sin verksamhet främja de kooperativa principerna såsom de kommer till uttryck i dessa stadgar och verka för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Ny text: Föreningen ska i sin verksamhet verka för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

 

6 § första styket. Ändrat ” honom eller henne” till ”hen”.

Andra stycket. Ändrat ”han eller hon” till ”hen”.

 

11 § första stycket. Ändrat ” han eller hon till ”hen”.

26 § första stycket. Ändrat ” Han eller hon” till ”Hen”

39 § 6. Ändrat ” Han eller hon” till ”hen”

39 § 7. Ändrat ” Han eller hon” till ”hen”

48 § b) Tagit bort: b) Riksbyggen utser en (1) ledamot och en (1) suppleant.

48 § Näst sista stycket. Tagit bort: Vidare är person som utsetts av Riksbyggen behörig att vara ledamot eller suppleant.

 

65 § Tagit bort: Godkännande av Riksbyggen och registrering

Utöver vad som krävs enligt ovan gäller för att beslutet ska vara giltigt att Riksbyggen godkänner detsamma.

 

71 § tagit bort hela paragrafen.

 

Beslut som innebär att föreningen begär sitt utträde ur intresseföreningen blir giltigt om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt, om det har fattats på två på varandra följande föreningsstämmor och minst 2/3 av de röstande på den senare stämman gått med på beslutet.

By | 2019-10-21T09:17:35+02:00 oktober 20th, 2019|Okategoriserade|Kommentarer inaktiverade för Förslag till ändring av våra stadgar

About the Author: