Info om extrastämman den 23okt

//Info om extrastämman den 23okt

Info om extrastämman den 23okt

Bostadsrättsföreningen Brf Ektorpshöjden

 

Datum 2019-10-23
Tid 18:00
Plats Vilbergen Bowling, Norrköping

 

Närvarande Medlemmar:
   

 

 

 1. Stämmans öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av en person som har jämte ordförande justera protokollet
 6. Val av rösträknare
 7. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 8. Stämmofrågor
 • Genomgång av upphandlingen av ny Entreprenör för administration och skötsel.
 • Beslut om att avsluta samarbetet Riksbyggen och därmed inte längre vara en Riksbyggeförening.
 • Beslut om nya stadgar.
 1. Stämmans avslutande

 

Information inför extrastämman

 

Under de senaste 5 åren har Riksbyggen haft den administrativa förvaltningen och FF Fastighetsservice haft fastighets och gårdsskötseln. Kontraktstiden för båda avtalen löper ut till kommande årsskifte. Vi har innan sommaren skickat ut förfrågningsunderlag till 8st företag för de båda skötselområdena. Efter anbudsutvärderingen med likställande av anbuden har det gynnsammaste anbudet ekonomiskt och verksamhetsmässigt kommit från HSB östra. Av detta följer att om vi antar HSB som totalentreprenör, så får vi inte längre vara medlemmar i riksbyggen. Beslutar stämman om utträde från Riksbyggen måste även vissa delar av stadgarna ändras.

 

HSB:s anbud är betydligt mer ekonomiskt gynnsamt för föreningen.

 

En utförligare rapport kommer att presenteras vid extrastämman.

By | 2019-10-18T19:07:42+02:00 oktober 18th, 2019|Okategoriserade|Kommentarer inaktiverade för Info om extrastämman den 23okt

About the Author: