Motorvärmaruttag byts ut

//Motorvärmaruttag byts ut

Motorvärmaruttag byts ut

VIKTIG – Information till de boende i brf Ektorpshöjden

Motorvärmaruttagen kommer att bytas ut mellan den 1 oktober till och med 11 november. Under ca en veckas tid kommer parkeringar och Carport vara indisponibla. Entreprenaden startar med parkering 1 i markerat område. Därefter parkering 2 sedan parkering 3.

Se karta nedan. Berörda som ämnar att ställa bilarna på Trestegsgatan eller Spjutgatan måste anmäla sig till kommunen för boendeparkering

(tel. 011-15 29 00). Föreningen kommer att ersätta parkeringshavaren med en debiteringsfri månad

2017-09-22T18:09:16+02:00