Aktuella projekt

/Aktuella projekt
Aktuella projekt 2017-11-19T12:58:46+02:00

Planerat underhåll längre fram

Bygga om värmesystemet

ommålning av trapphusen

Större planerade underhållsinsatser under verksamhetsåret 2017/2018.

 

Förbättringar

Blåa gården, gula gården och röda gården 

 

Miljöhus

Förarbete av miljöhus pågår.

 

Asfaltering

Förbättring av asfaltsytor

 

Ombyggnad infart blåa gården

Infarten för bilar till blåa gården kommer att byggas om bla pga framkomlighetsproblem för räddningstjänst.

 

Trädfällning samt beskärning av träd

Trädfällning av träd som står för nära fastigheter eller garage samt träd som är sjuka. Stubbar kommer fräsas bort, rötter kommer tas bort.

Byte samt komplettering av elstolpar på parkeringsplatser

Förfrågningsunderlag är utskickat på byte samt komplettering till de platser som idag saknar elstolpar till parkeringsplatser. Stolparna kommer även att flyttas till ”rätt” plats efter breddningen av parkeringsrutor som utförts tidigare.