Årsstämma

//Årsstämma
Årsstämma 2015-05-30T17:15:16+02:00

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i bostadsrättsföreningen.

Årsstämma

Föreningens räkenskapsår är 1 juli – 30 juni.

Årsstämma hålls normalt i oktober eller november månad.