Parkering

//Parkering
Parkering 2017-11-22T21:05:41+02:00

Parkeringsplatser

Föreningen har 175 st garage, 194 P-platser
samt 52 st Carport-platser. Till dessa platser tillämpas kösystem.

Kösystemet kan du läsa om här: Turordningssystem för uthyrning
Anmäl ditt intresse till Riksbyggen på telefon 0771 860 860.

Bruksanvisning för de nya motorvärmaruttagen finns här

Bruksanvisning motorvärmaruttag

garage

 

Hyra garage:
från 250 kr kr/månad

 

 

 

I garaget finns en fläkt som är termostatstyrd som INTE får röras!

 

I garaget får man förvara:

 • Ett motordrivet fordon
 •  4 stycken däck
 •  Produkter för underhåll av fordonet
 •  Mindre mängder , ca 5 liter, brandfarlig vätska förvarat oåtkomligt för obehöriga (t.ex. i fast förankrat plåtskåp). Extra bensin får endast förvaras i reservdunk i fordonet. Brandfarliga gaser såsom gasol och
  acetylen får inte förvaras i gemensamhetsgarage.

Om ovanstående inte är uppfyllt vid brandsyn uppmanas innehavaren av garaget att åtgärda brister inom 15 dagar.
Om bristerna inte är åtgärdade efter detta sägs kontraktet upp med omedelbar verkan.

carport

 

 

Hyra carport: 205 kr/månad

 

 

 

parkering_elstolpe

 

Hyra parkeringsplats med elstolpe: 125 kr/månad

 

 

 

 

 • Det är inte tillåtet att hyra ut sin parkeringsplats/carport/garage i andra hand utan styrelsens tillstånd.
 • På styrelsemöte 2016-06-14 inom Brf Ektorpshöjden 33012 kom man överens om att förtydliga vad som gäller vid uthyrning av garage och p-platser inom föreningen.Ektorpshöjden har P-platser, garage samt carportar. Vid uthyrning skall carportarna jämställas med p-plats.Vid uthyrning gäller att man, som mest, får hyra: 1 st garage samt 2 p-platser/carportar per lägenhet.
 •  Priserna kommer vara olika, precis som idag. Beslutet gäller inte retroaktivt utan from 2016-06-14.
 • På gårdarna råder parkeringsförbud förutom på markerade platser. Detta gäller givetvis även entreprenörer till medlemmar.
 • Boendeparkering tillämpas på Spjutgatan och Trestegsgatan. Ansökan om tillstånd görs till kommunen, se länk:
  Ansökan om boendeparkering.
 • Föreningen har inte några besöksparkeringar.

 

 

Sidan uppdaterad av ledamot Krister Johansson 2016-09-03 12:34