Parkering

//Parkering
Parkering 2020-03-10T18:30:24+02:00

Parkeringsplatser

Föreningen har 175 st garage, 194 P-platser
samt 52 st Carport-platser. Till dessa platser tillämpas kösystem.

Kösystemet kan du läsa om längst ner på sidan.

Anmäl ditt intresse till HSB – Annika Nordström, som har hand om uthyrningen.
Tel nr : 010-4425642

Bruksanvisning för de nya motorvärmaruttagen finns här

Bruksanvisning motorvärmaruttag

garage

 

Hyra garage:
från 250 kr kr/månad

 

 

 

I garaget finns en fläkt som är termostatstyrd som INTE får röras!

 

I garaget får man förvara:

 • Ett motordrivet fordon
 • 4 stycken däck
 • Produkter för underhåll av fordonet
 • Mindre mängder , ca 5 liter, brandfarlig vätska förvarat oåtkomligt för obehöriga (t.ex. i fast förankrat plåtskåp). Extra bensin får endast förvaras i reservdunk i fordonet. Brandfarliga gaser såsom gasol och
 • acetylen får inte förvaras i gemensamhetsgarage.

Om ovanstående inte är uppfyllt vid brandsyn uppmanas innehavaren av garaget att åtgärda brister inom 15 dagar.
Om bristerna inte är åtgärdade efter detta sägs kontraktet upp med omedelbar verkan.

carport

 

 

Hyra carport med elstolpe: 205 kr/månad

 

 

 

parkering_elstolpe

 

Hyra parkeringsplats med elstolpe: 125 kr/månad

 

 

 

 

 • Turordningssystem för uthyrning av P-platser/carport/garage i Brf. Ektorpshöjden Norrköping 2020-01-14.
 • Utgångspunkter:
 • Alla som bor/flyttar in i föreningen och önskar p-plats ska, så långt möjligt tillhandahållas, i vart fall en plats. (Styrelsebeslut 2017-01-09)
 • Till varje lägenhet i föreningen får uthyras 1 garage och 1 parkeringsplatser.
 • Carport räknas som parkeringsplats. (Styrelsebeslut 2013-08-20, 2016-06-13)
 • Boende/nyinflyttad som inte accepterar erbjuden plats bibehåller sin plats i kön men får då finna sig i att det kommer att ta betydligt längre tid att erhålla plats om viss specifik plats eller inom visst område önskas. (Styrelsebeslut 2017-02-13)
 • Platser som hyrs ut till andra som inte är medlemmar ska sägas upp. (Styrelsebeslut 2020-01-14)
 • För ändamålet ska två parallella kösystem inrättas.
 • En kö för de som saknar p-plats/carport/garage men vill ha en
 • En annan kö(parallell) för den som redan har en p-plats/carport/garage men vill ha ytterligare en.
 • Boendeparkering tillämpas på Spjutgatan och Trestegsgatan. Ansökan om tillstånd görs till kommunen, se länk:

Ansökan om boendeparkering.

 • Föreningen har inte några besöksparkeringar.
Sidan uppdaterad av ledamot Hannes Lundström 2020-02-11 07:39