Värme

Värme 2017-01-16T16:47:38+02:00

Värme
undercentral

 

 

 

 

 

 

Föreningen värms upp med hjälp av fjärrvärme.
I föreningen finns 3 st undercentraler.